Õpetajad, töötajad

Martna Põhikooli õpetajad, töötajad 2019/2020

Tiit Aedmäe

direktor, 5.-9.kl kunstiõpetus

Tiit.Aedmae@martna.edu.ee

Kaarel Padu

Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus

kaarel148@gmail.com

Enn Kerge

Kehaline-kasvatus

Enn.Kerge@martna.edu.ee

Järvi Kimst

Vene keel, inimeseõpetus, 5.ja 6.kl. eesti keel;8.kl füüsika; 1.-2.kl. robootika; 4.kl arvutiõpetus    5.-6. klassi juhataja

Jarvi.Kimst@martna.edu.ee

Aili Karell

Klassiõpetaja; 2.-3.klassi juhataja

aili.karell@gmail.com

Kairi Mustjatse

Matemaatika, 3.kl ja 6.kl robootika; 8.kl. programmeerimine; 8. klassi juhataja

Kairi.Mustjatse@martna.edu.ee

Anu Suik

Muusika

anusuik@gmail. com

Mare Ruuse

Eesti keel, kirjandus 7.-  9.kl

Mare.Ruuse@martna.edu.ee

Siiri Saks 

Loodusained; 7. klassi juhataja

Siiri.Saks@martna.edu.ee

Aili Seiton

Inglise keel; 9. klassi juhataja

Aili.Seiton@martna.edu.ee

Anu Voll 

Tütarlaste tööõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus; 1.- 4. klassi juhataja

Anu.Voll@martna.edu.ee

Kristhel Valper  

Huvijuht

Kristhel.Valper@martna.edu.ee

Anne Laur

kokatädi

 

Maimu Neuhof

koristajatädi

 

Anne Proosvelt

koristajatädi

 

Aili Randmaa

kokaabiline