MARTNA PÕHIKOOLI ÕPETAJAD JA TÖÖTAJAD 2021/2022 Õ.A.


Tiit Aedmäe direktor, 5.-9.kl. kunstiõpetus; tiit.aedmae@martna.edu.ee

Aili Karell – klassiõpetaja, 1.-4. klassi juhataja; aili.karell@martna.edu.ee

Enn Kerge – kehaline kasvatus; enn.kerge@martna.edu.ee

Järvi Kimst – vene keel, inimeseõpetus, 5. ja 6.kl eesti keel ja kirjandus, 8.kl. füüsika, 8.klassi juhataja; jarvi.kimst@martna.edu.ee

Olga Kuldmeri – psühholoog olga.kuldmeri@laanenigula.ee

Anne Laur – kokk

Nele Maide – eripedagoog; nele.maide@laanenigula.ee

Kairi Mustjatse – matemaatika, 1., 2., 3. ja 6. kl. robootika, 4.kl. arvutiõpetus; 5.klassi juhataja; kairi.mustjatse@martna.edu.ee

Maimu Neuhof – koristaja

Kaarel Padu – poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus; kaarel.padu@martna.edu.ee

Aili Randmaa - kokaabi

Mare Ruuse – 7.-9. klassi eesti keel ja kirjandus; mare.ruuse@martna.edu.ee

Siiri Saks – loodusained; 9.klassi juhataja; siiri.saks@martna.edu.ee

Aili Seiton – inglise keel; 6.- 7. klassi juhataja; aili.seiton@martna.edu.ee

Anu Suik – muusikaõpetus; anu.suik@martna.edu.ee

Kristhel Valper – pikapäevarühma õpetaja, koristaja; kristhel.valper@martna.edu.ee

Halja Veersalu – huvijuht; halja.veersalu@martna.edu.ee

Anu Voll – klassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, 4.-9. kl. Tütarlaste tööõpetus; 2.-3. klassi juhataja; anu.voll@martna.edu.ee