Rahaühikute teisendamine

Leia paarilised, selleks lohista vasaku tulba sildikesed parempoolsete kõrvale.
1 € 20 s
369 s
2105 s
7 € 7 s
7007s
2 € 50 s
480 s
32 € 60 s
2120 s
2021 s