ROBOCODERS Z IN 4.0
2019-2021


Projekti koduleht
Rahvusvahelise koolide koostöö projekti sisuks robootika ja programmeerimine. Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste järgmisi oskusi
*programmeerimine
*tehnoloogia
*koostöö nii omas koolis kui rahvusvaheliselt
*inglise keele kasutamine suhtlemiseks
*erineva kultuuriruumi mõistmine ja aksepteerimine
Meie koolist on haaratud 6. - 9. klassi õpilased.
Partneritena löövad projektis kaasa meie õpilaste eakaaslased Türgist, Itaaliast, Rumeeniast, Poolast ja Portugalist.

"Programme Your Future""
2016-2018


Projekti kirjelduse leiab kodulehelt eestikeelsena


Comenius projektid Martna Põhikoolis


Meie esimene projekt aastatel 2005-2008 „Turism ja säästev areng“

Teine projekt 2010-2012 „The 1989 revolutions in Eastern Europe and the European integration“


E-Twinningu projektid Martna Põhikoolis

2015-2016

Math is everywhere

Animeeritud sõbrapäevakaart

2014-2015

Across the Baltic Sea


II koht Eestis