Esimese aasta tööplaan Mis tehtud on? Teise aasta tööplaan Kolmanda aasta tööplaan

COMENIUS 1 KOOLIDE KOOSTÖÖ

Tourism and Sustainable development (TSD)
Turism ja säästlik areng

1.      Eesmärk: Edendada teadmisi oma kohalikust keskkonnast ja õppida tundma  säästva turismi põhimõtteid. Läbi projekti on võimalik avardada väikese Martna valla õpilaste, õpetajate ja  valla elanike maailmapilti arendades keskkonna teadmisi ja säästva turismi põhimõtteid. Projekti prioriteediks on kohalike elanike ja  riiklike istitutsioonide koostoime.

2.      Põhiteemade ring: turism, võõrkeeled, keskkond ja ökoloogia.

3.      Ainevaldkonnad, mida projekt käsitleb: Keskkond, emakeel, võõrkeeled, geograafia, sport (matkamine, jalgrattasõit,…), ajalugu, bioloogia, muusika, kunst, infotehnoloogia.

4.      Osalejad Eestist:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Osalejad välismaalt:
  koordinaator – Portugal - ANCORENSIS COOPERATIVA DE ENSIMO
  Hispaania -COLEGIO LA PRESENTACION DE NUESTRA SENORA
  Itaalia - INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A:MEUCCI"
  Kreeka - GYMNASIUM OF PLOMARI
  Prantsusmaa - LYCEE J.B.DELAMBRE
 1. Tegevused:

 Käiakse looduses, pildistatakse, otsitakse materjale ajalooliste paikade kohta, legende, koostatakse matka marsruute, kaardistatakse, uuritakse looduslikke keskkondi, õpitakse käituma looduses säästlikult.

·        Suhtlemine ja levitamine. Ajalehe väljaandmine (pildid, jutud, legendid), kaartide koostamine,  konverentside andmine ja suhtlemine Internetis

7.      Tulemus: Materjalid paberkandjal (uurimused, legendide kogumik, ajaleht, reisiteatmik, kaartide kogumik, …), CD ja Webi lk Internetis.

8.      Kokkuvõte.

Projekti põhiidee on edendada teadmisi kohalikust keskkonnast, õppida tundma säästliku turismi arengu võimalusi hoolitsedes keskkonna ja kohalike inimeste vajaduste eest.

Projekti läbiviimise kaudu otsime võimalusi suurendada inimeste sissetulekut parandades nende elukvaliteeti. Selleks peame arvestama mõnede kriteeriumite ja tegevustega. See tähendab, et iga riik ( kool ) arvestades oma regiooni iseärasust peaks otsima võimalusi ja ideid, mida saab rakendada kohtadel ning samas pakuksid need ka huvi Euroopa tasandil. Mitmesugused jalgsimatkad ajaloolistesse paikadesse seotuna meie looduse ja loomastiku eripäraga (ajaloolised legendid, jne…). Ajaloolised loengud, regioonide identiteet, energia, ökoloogia ja infotehnoloogia areng on antud projekti tegevuste põhiteemadeks. Projekti tulemiks on kohaliku matkaraja püstitamine, giidide koolitamine õpilaste hulgast, matkaplaan ja virtuaalne lehekülg, mis hõlmab kõikide osalejamaade töid.